Παρακαλώ περιμένετε!

Γίνεται έλεγχος στην διαθεσιμότητα.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ www.woomie.gr

 

 1. ΘΕΜΑ

1.1 Αυτό το έγγραφο είναι οι γενικοί όροι ή οι προϋποθέσεις χρήσης του woomie.gr (του "ηλεκτρονικού καταστήματος") και των υποτομέων του που διέπουν τους όρους χρήσης, συμπεριλαμβανομένης της σύναψης σύμβασης πώλησης με αυτό το ηλεκτρονικό κατάστημα.

1.2 Οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις ρυθμίζουν τις σχέσεις μεταξύ EMARKET EOOD., Α.Φ.Μ  205013683, με έδρα στη Pleven 5800, Δρόμος Georgi Kochev 84.(ο "Παροχέας") και οι πελάτες του Κατάστημα Ηλεκτρονικού Εμπορίου ("Χρήστες", "Πελάτες").

1.3 Οι Γενικοί Όροι ισχύουν και για τη ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ άλλων εμπόρων που πραγματοποιούν πωλήσεις μέσω της πλατφόρμας woomie.gr ("Εμπορικής") και των πελατών του ηλεκτρονικού εμπορίου που αγοράζουν τα προϊόντα που πωλούν.

 

 1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ

           (1) Πληροφορίες βάσει του νόμου για το ηλεκτρονικό εμπόριο και του νόμου περί προστασίας των καταναλωτών σχετικά με τον πάροχο:

 1. Όνομα του Παροχέα: EMARKET EOOD
 2. Έδρα :Pleven 5800, Δρόμος Georgi Kochev 84
 3. Διεύθυνση δραστηριότητα και διεύθυνση των καταγγελιών των καταναλωτών: Pleven 5800, Δρόμος Georgi Kochev 84, τηλέφωνο +359 879 203 707, email emarket.ltd22@gmail.com.
 4. Στοιχεία αλληλογραφίας: Pleven 5800, Δρόμος Georgi Kochev 84
 5. Ο Πάροχος Πλατφόρμας μπορεί να είναι οποιοσδήποτε προσφέρει προϊόντα ή υπηρεσίες σε τρίτους για εμπορικούς σκοπούς και έχει σχετική σύμβαση με το woomie.gr

 

 1. ΟΡΙΣΜΟΙ

3.1.      Ιστοσελίδα - domain η www.woomie.gr/ και των δικών του subdomain

3.2.      Πελάτης - κάθε πρόσωπο που χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα www.woomie.gr με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένων, αλλά και όχι μόνο, το να βλέπει τα προϊόντα, το να κάνει παραγγελίες, να αγοράζει προϊόντα,να επιστρέφει προϊόντα κ.λ.π.

3.3.      Λογαριασμός/Προφίλ - το τμήμα της ιστοσελίδας, εκτός από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον κωδικό πρόσβασης, το οποίο επιτρέπει στους πελάτες να πραγματοποιούν τις παραγγελίες τους και περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον Πελάτη.

3.4.      Αγαπημένα - η είσοδος στο τμήμα που επιτρέπει στον Πελάτη / Χρήστη να δημιουργήσει τις δικές τους λίστες των αγαπημένων προϊόντων.

3.5.      Παραγγελία - το ηλεκτρονικό έγγραφο που αντιπροσωπεύει μια μορφή επικοινωνίας μεταξύ αγοραστή και Πωλητή, με το οποίο ο αγοραστής ενημερώνει τον Πωλητή, μέσω της Ιστοσελίδας, για την πρόθεσή του να αγοράσει Προϊόντα και Υπηρεσίες από την Ιστοσελίδα.

3.6.      Προϊόντα και Υπηρεσίες - κάθε αντικείμενο της σύμβασης που αφορά την πώληση στο χώρο της ιστοσελίδας.

3.7.      Προσφορές - κάθε εμπορικό μήνυμα που στοχεύει στην προώθηση ορισμένων Προϊόντων ή/και Υπηρεσιών που προτείνονται σε περιορισμένο αριθμό, εκτός εάν το εμπορικό μήνυμα ορίζεται διαφορετικά, για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που ορίζεται από τον Πωλητή.

3.8.      Συμβόλαιο - αντιπροσωπεύει τις εξ αποστάσεως συμβάσεις μεταξύ Πωλητή και Πελάτη για την πώληση των Προϊόντων  ή/και Υπηρεσιών του δικτυακού τόπου, αναπόσπαστο μέρος του οποίου είναι και οι Γενικοί Όροι Χρήσης.

3.9.      Περιεχόμενο

 • όλες οι πληροφορίες που αφορούν την ιστοσελίδα, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω σύνδεσης στο Internet και τη χρήση της συσκευής με δυνατότητα σύνδεσης στο Internet.
 • πληροφορίες σχετικά με τους Πελάτες και τα επακόλουθα Προϊόντα ή/και Υπηρεσίες ή/και τιμολόγηση από τρίτα πρόσωπα με τα οποία ο Πωλητής έχει συνάψει κάποια μορφή σύμβασης συνεργασίας.
 • τα στοιχεία για τον Πωλητή ή άλλα δεδομένα που τον αφορούν.

3.10.      Ενημερωτικό Δελτίο (newsletter) - ένα εργαλείο για την περιοδική ενημέρωση για τα Προϊόντα, τις Υπηρεσίες του και τις Προσφορές του Πωλητή, που αποστέλλονται ηλεκτρονικά μέσω e-mail ή SMS, χωρίς να δεσμεύει ή να αποτελεί ευθύνη του Πωλητή όσον αφορά τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα μηνύματα.

3.11.      Συναλλαγή/Επιστροφή χρημάτων - η δράση του woomie.gr για την επιστροφή του χρηματικού ποσού στον Αγοραστή, ως αποτέλεσμα της καταγγελίας ή μη λειτουργίας της σύμβασης πώλησης του αγαθού, η οποία πραγματοποιείται μόνο μέσω τραπεζικού εμβάσματος.

3.12.      Προδιαγραφές - όλα τα χαρακτηριστικά ή/και οι περιγραφές των Προϊόντων και Υπηρεσιών, όπως αναφέρεται στην περιγραφή τους, οι οποίες παρέχονται από τον κατασκευαστή.

3.13.      Βαθμολογία - η μέθοδος της έκφρασης της ικανοποίησης του Χρήστη / Πελάτη / Αγοραστή σε σχέση με ένα προϊόν (βαθμολογικά). Η βαθμολογία εκφράζεται σε μια κλίμακα από το 1 έως το 5  (η χαμηλότερη είναι το 1, η υψηλότερη το 5). Αυτή η βαθμολόγηση πάντα συνοδεύεται από μια αναθεώρηση που γράφτηκε από τον Χρήστη / Πελάτη / Αγοραστή ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας.

 

 1. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

4.1.      Τα Ενημερωτικά Δελτία του woomie.gr, που περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τις εκπτώσεις και άλλες προσφορές και αποστέλλονται από τους συνεργάτες της woomie.gr.

4.2.      Την στιγμή που ο Πελάτης δημιουργεί λογαριασμό στην Ιστοσελίδα ή κάνει κάποια παραγγελία, συμφωνεί στο να λαμβάνει Ενημερωτικά Δελτία. Η επιλογή σε σχέση με τη συγκατάθεσή να λαμβάνει Ενημερωτικό Δελτίο, μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή, για αυτό θα πρέπει να επικοινωνήσει με την woomie.gr.

4.3.      Ακύρωση της λήψης του Ενημερωτικού Δελτίου μπορεί να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε στιγμή ο Πελάτης, χρησιμοποιώντας το ειδικό σύνδεσμο που βρίσκεται σε κάθε Ενημερωτικό Δελτίο.

4.4.      Η άρνηση της λήψης του Ενημερωτικού Δελτίου δεν σημαίνει και την αυτόματη ακύρωση του υπάρχοντος συμβολαίου.

4.5.      Οι Πελάτες είναι υπεύθυνοι για την προστασία της εμπιστευτικότητας του κωδικού πρόσβασης και του λογαριασμού τους, και είναι πλήρως υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται από τον λογαριασμό ή τον κωδικό πρόσβασης τους. Η woomie.gr συνιστά ότι πρέπει να εξέρχονται από το λογαριασμό τους στο τέλος κάθε συνεδρίας πατώντας το κουμπί “Έξοδος”.

 

 1. ΕΥΘΥΝΗ

5.1.      Ο Πωλητής δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία που υπέστη ο Αγοραστής ή τρίτο πρόσωπο, που προκλήθηκαν ως αποτέλεσμα ανωτέρας βίας ή που δεν εμπίπτουν στον έλεγχο του πωλητή ή δεν έχουν σχέση με την πράξη του και την ευθύνη συμπεριφοράς του.

5.2.      Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, η ευθύνη του πωλητή είναι περιορισμένη μέχρι το χρηματικό ποσό της παραγγελίας και της πληρωμένης αξίας.

 

 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

6.1.      Είναι δυνατόν, λόγω του περιορισμένου χώρου περιγραφής και της περίπλοκης δομής των πληροφοριών, οι περιγραφές των προϊόντων να είναι ενίοτε ατελείς.

6.2.      Όλα τα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων σε προσφορές/εκπτώσεις πωλούνται και αποστέλλονται μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων, ακόμη και αν αυτό δεν αναφέρεται ρητά στην ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ.

6.3.      Οι Γενικοί όροι χρήσης της woomie.gr είναι δεσμευτικοί για όλους τους χρήστες της ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ.

6.4.      Οποιαδήποτε χρήση αυτού του δικτυακού τόπου σημαίνει ότι (α) έχετε διαβάσετε προσεκτικά τους Γενικούς όρους χρήσης και (β) έχετε συμφωνήσει να τους τηρείτε άνευ όρων.

6.5.      Οι Γενικοί όροι μπορούν να τροποποιηθούν μονομερώς από την woomie.gr ανά πάσα στιγμή. Οι αλλαγές ισχύουν αμέσως και είναι υποχρεωτικές για όλους τους Χρήστες/Πελάτες.

6.6.      Η woomie.gr έχει το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στους όρους και τις προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια ή αν επιβάλλονται από την επιβολή της νομοθεσίας. Μπορεί να έχουν αναδρομική ισχύ για τις ήδη παραδομένες και επιβεβαιωμένες παραγγελίες.

6.7.      Σε κάθε περίπτωση αλλαγής των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων , η woomie.gr θα ενημερώνει τους πελάτες της, δημοσιεύοντας τις αλλαγές στην Ιστοσελίδα. Με αυτόν τον τρόπο, εσείς ως Πελάτης έχετε την υποχρέωση να ρωτήσετε σχετικά με πιθανές αλλαγές στους γενικούς όρους της ιστοσελίδας κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα.

6.8.      Αν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων για τη χρήση της Ιστοσελίδας, διαπιστωθεί ότι είναι άκυρη ή ανεφάρμοστη, ανεξάρτητα από τον λόγο, δεν επηρεάζεται η εγκυρότητα ή η δυνατότητα εφαρμογής των άλλων διατάξεων.

6.9.      Η woomie.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να διατηρήσει την ακρίβεια των πληροφοριών που παρουσιάζονται στην ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ. Ωστόσο, δεδομένων των πιθανών τεχνικών σφαλμάτων ή παραλείψεων σε αυτές τις πληροφορίες, η woomie.gr διευκρινίζει ότι, οι εικόνες του προϊόντος είναι πληροφοριακές και καθοδηγητικές, αντίστοιχα τα παραδοθέντα προϊόντα μπορεί να διαφέρουν από τις εικόνες λόγω αλλαγής των χαρακτηριστικών ή του σχεδιασμού τους.

6.11.      Με την καταχώρηση της Παραγγελίας στον Διαδικτυακό τόπο / Ιστότοπο, ο Αγοραστής συμφωνεί τηλεφωνικώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου να δηλώσει την προθυμία του να παραλάβει τα Προϊόντα / Υπηρεσία από τον Πωλητή έναντι πληρωμής.

6.12.      Ο Πωλητής ενημερώνει τον Πελάτη για την καταχώρηση της παραγγελίας στο σύστημά του, η οποία όμως δεν απαιτεί επιβεβαίωση ή αποδοχή δέσμευσης για την εκτέλεση από τον Πελάτη. Η ενημέρωση από τον Πωλητή γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( e-mail ) ή τηλεφώνου.

6.13.      Με αυτή την έννοια, ο Πωλητής έχει το δικαίωμα να μην παραδώσει οποιοδήποτε ή και όλα τα προϊόντα ή να μην εκτελέσει μέρος ή το σύνολο των Υπηρεσιών της παραγγελίας κατά την κρίση του, συμπεριλαμβανομένων και των παρακάτω: εξάντληση της διαθεσιμότητας των αποθεμάτων ή της αλλαγής των τιμών. Σε κάθε περίπτωση, ο Πωλητής ενημερώνει τον Πελάτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ως εκ τούτου, η αποκλειστική ευθύνη του πωλητή είναι να επιστρέψει την τελική ληφθείσα τιμή των Προϊόντων ή Υπηρεσιών.

6.14.      Η σύμβαση εξ αποστάσεως μεταξύ Πωλητή και Πελάτη θεωρείται ότι έχει συναφθεί κατά την παραλαβή της ειδοποίησης του Πωλητή, από τον Πελάτη στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο ή/και μέσω SMS, ότι είναι πρόθυμος να παράσχει την Υπηρεσία ή να στείλει τα Προϊόντα από την Εντολή Αγοράς στον προμηθευτή και να παραδοθεί στη διεύθυνση που καθορίζεται από τον πελάτη, σύμφωνα με τις επιλογές παράδοσης, τους όρους τιμολόγησης και την πολιτική της εταιρείας.

6.15.      Η σύμβαση αγοράς που συνάπτεται μεταξύ του Πελάτη και του Πωλητή αποτελείται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και τις πληροφορίες που ζητούνται και παρέχονται από τον Αγοραστή στην Ιστοσελίδα.

6.16.      Η πρόσβαση στον Ιστότοπο www.woomie.gr με  σκοπό την δημιουργία Παραγγελίας, επιτρέπεται σε κάθε Πελάτη.

6.17.      Η woomie.gr διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει την πρόσβαση σε κάθε πελάτη να πραγματοποιήσει Παραγγελία ή/και οποιαδήποτε από τις πιθανές μεθόδους πληρωμής, εφόσον κρίνει ότι θα ήταν επιζήμιο για την woomie.gr με οποιαδήποτε τρόπο. Ως εκ τούτου, το μόνο δικαίωμα του Πελάτη είναι να επικοινωνήσει με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της woomie.gr για να ενημερωθεί για τους λόγους που οδήγησαν στην εφαρμογή των παραπάνω μέτρων. Η woomie.gr δεν ευθύνεται για τυχόν ζημία που έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ο πελάτης, ως αποτέλεσμα αυτής της απόφασης, ανεξάρτητα από την ορθότητα ή την αξία του.

6.18.      Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να δημοσιεύει σχόλια για τα Προϊόντα ή/και τις Υπηρεσίες, καθώς και να επικοινωνεί με την woomie.gr στις συγκεκριμένες διευθύνσεις στην ενότητα Επικοινωνία του Ιστότοπου. Δημοσιεύσεις ή μηνύματα που περιέχουν άσεμνες λέξεις ή ακατάλληλο λεξιλόγιο θα αφαιρεθούν από τον Ιστότοπο ή θα αγνοηθούν. Ο Πωλητής έχει την ελευθερία να επεξεργάζεται τις πληροφορίες που λαμβάνει ο Πελάτης χωρίς να χρειάζεται να παρακινήσει τις ενέργειές του σε σχέση με αυτό.

6.19.      Η επικοινωνία με τον Πωλητή μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω ενός συνδέσμου ή των διευθύνσεων που αναφέρονται στην ιστοσελίδα στην ενότητα "Επικοινωνία". Ο πωλητής έχει την ελευθερία να χειρίζεται τις πληροφορίες που έχει συγκεντρώσει χωρίς να χρειάζεται να το δικαιολογήσει.

6.20.      Σε περίπτωση ασυνήθιστα υψηλής επισκεψιμότητας στον Ιστότοπο, η woomie.gr διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από τους Πελάτες να εισαγάγουν με μη αυτόματο τρόπο τους κωδικούς επικύρωσης των captcha προκειμένου να προστατεύσουν τις δημοσιευμένες πληροφορίες στον Ιστότοπο.

6.21.      Όλες οι τιμές των Προϊόντων ή/και των Υπηρεσιών του Ιστότοπου είναι τελικές και δηλώνονται σε € (ΕΥΡΩ) με όλους τους φόρους ή τα τέλη που απαιτούνται από το νόμο.

6.22.      Σε περίπτωση ηλεκτρονικών πληρωμών ή τραπεζικών πληρωμών, ο Πωλητής δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε δαπάνες σχετικά με τέλη, προμήθειες ή άλλες πρόσθετες πληρωμές που πραγματοποιούνται από τον αγοραστή όσον αφορά την ίδια τη συναλλαγή, καθώς και στην περίπτωση ανταλλαγών από το νόμισμα που εφαρμόζει η τράπεζα που εκδίδει την κάρτα στον πελάτη, σε περίπτωση που το νόμισμα είναι διαφορετικό από το ευρώ. Τα έξοδα που σχετίζονται με τέτοιες πληρωμές αφορούν αποκλειστικά το κόστος του αγοραστή.

6.23.      Όλες οι εικόνες που δημοσιεύονται στον Ιστότοπο έχουν ως μοναδικό σκοπό να δημιουργήσουν κάποια εικόνα για τον τύπο του Προϊόντος / Υπηρεσίας που προσφέρεται, αντί να το παρουσιάσουν με ακρίβεια. Συνεπώς, ορισμένες από τις εικόνες ή υπηρεσίες του Ιστότοπου (στατικές / δυναμικές εικόνες / παρουσιάσεις πολυμέσων / κτλ) ενδέχεται να μην αντιστοιχούν στην εμφάνιση των εν λόγω προϊόντων ή να δημιουργήσουν μια εσφαλμένη εντύπωση της προσφερόμενης υπηρεσίας. Ο Πελάτης δεν έχει το δικαίωμα να ζητήσει την ευθύνη του Πωλητή για τέτοιες ασυνέπειες.

6.24.      Ο εκτιμώμενος χρόνος παράδοσης των προϊόντων από το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μεταξύ 10 και 25 εργάσιμων ημερών και για τα προϊόντα σε απόθεμα - 5 εργάσιμες ημέρες. Σε περίπτωση που η παραγγελία περιέχει προϊόντα από το Ηνωμένο Βασίλειο και εκείνα που βρίσκονται σε απόθεμα, η περίοδος παράδοσης είναι η περίοδος από 10 έως 25 εργάσιμες ημέρες. Ο όρος που καθορίζεται με αυτόν τον τρόπο είναι διδακτικός και όχι υποχρεωτικός για τον Πωλητή. Το ίδιο δεν δεσμεύεται από τις άλλες λεπτομέρειες σχετικά με μια συγκεκριμένη παροχή Αγαθών/Υπηρεσιών. Σε περίπτωση απόκλισης από αυτή, είτε πρόκειται για χρόνο παράδοσης είτε για άλλο σκοπό, ο Πελάτης δεν δικαιούται αθέτηση υποχρέωσης.

 

 1. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

7.1.      Ο Πελάτης μπορεί να πραγματοποιήσει Παραγγελίες στην Ιστοσελίδα προσθέτοντας τα επιθυμητά Προϊόντα ή/και Υπηρεσίες στην καλάθι αγορών ακολουθώντας τα βήματα που καθορίζονται στην Ιστοσελίδα, για να ολοκληρώσει και να στείλει την Εντολή Αγοράς στον Πωλητή.

7.2.      Κάθε στοιχείο που προστίθεται στο καλάθι αγορών, Προϊόν ή/και Υπηρεσία είναι διαθέσιμο για αγορά εντός των διαθέσιμων ποσοτήτων. Η προσθήκη ενός Προϊόντος ή/και Υπηρεσία στο καλάθι αγορών, χωρίς την ολοκλήρωση της παραγγελίας, δεν έχει ως αποτέλεσμα την εισαγωγή της παραγγελίας και την αποθήκευση των Προϊόντων/Υπηρεσιών αυτόματα στο σύστημα του Πωλητή.

7.3.      Ο Πελάτης αναλαμβάνει να διασφαλίσει ότι όλα τα στοιχεία της αγοράς, τα οποία έχουν δηλωθεί μέσω της ολοκλήρωσής της Παραγγελίας και έχουν αποσταλεί στον Πωλητή, είναι αληθείς, πλήρεις και ακριβείς κατά την ημερομηνία αποστολής της παραγγελίας.

7.4.      Ο Πωλητής έχει το δικαίωμα να ζητήσει προπληρωμή, για παραγγελίες άνω των 300€.

7.5.      Με την αποστολή της εντολής, ο Πελάτης εξουσιοδοτεί τον Πωλητή, να έρθει σε επαφή με οποιονδήποτε τρόπο, όταν αυτό είναι απαραίτητο σε σχέση με την παραγγελία ή τη σύμβαση που έχει συναφθεί.

7.6.      Ο Πωλητής έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την εκτέλεση (να ακυρώσει) της Παραγγελίας του Πελάτη, για την οποία θα ειδοποιήσει τον Πελάτη. Η ακύρωση της Παραγγελίας δεν συνεπάγεται ευθύνη ή συνεπακόλουθη ευθύνη εκάστου του συμβαλλόμενου προς τον αντισυμβαλλόμενο σε σχέση με αυτήν και, αντιστοίχως, κανένας από αυτούς δεν έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από το άλλο μέρος για την ακύρωσή του στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • μη αποδοχή πληρωμής, από την τράπεζα του δικαιούχου της ηλεκτρονικής συναλλαγής.
 • εκτέλεση νομισματικής συναλλαγής που έχει ως αποτέλεσμα την μη καταβολή χρημάτων στο λογαριασμό του πωλητή για πληρωμές on-line.
 • τα δεδομένα που παρέχει ο Πελάτης στον Ιστότοπο είναι ελλιπή ή / και ανακριβή.

7.7.      Σε περίπτωση που ο Πελάτης ζητήσει να αποσυρθεί από τη Συμφωνία εντός της προθεσμίας υπαναχώρησης που έχει δηλώσει ο Πωλητής, ο τελευταίος αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιστρέψει την προπληρωμένη προμήθεια εντός 14 (δεκατεσσάρων) ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ενημερώθηκε από τον Πελάτης ότι παραιτείται από τη σύμβαση. Το ποσό θα επιστραφεί ως εξής χωρίς να επιβαρυνθεί ο Πελάτης με πρόσθετες δαπάνες:

 • Πληρωμές που έχουν πραγματοποιηθεί μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτα - μέσω της ίδιας κάρτας, από την οποία πραγματοποιήθηκε η πληρωμή.
 • Πληρωμές που έχουν πραγματοποιηθεί μέσω αντικαταβολής - μέσω τραπεζικού λογαριασμού, ο οποίος παρέχεται από τον Πελάτη.

7.8.     Σε περίπτωση που ο Πελάτης λάβει ελαττωματικό προϊόν ή λάθος προϊόν, τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή και αντικατάσταση του εμπορεύματος βαραίνουν εξολοκλήρου τον Πωλητή. Είναι απαραίτητο πριν από οποιαδήποτε ενέργεια ο Πελάτης να επικοινωνήσει με τον Πωλητή.

7.9.      Ο Πωλητής έχει το δικαίωμα να καθυστερήσει την επιστροφή του ποσού, σε περίπτωση απόρριψης της σύμβασης που έχει συναφθεί μέχρι την παραλαβή των προϊόντων που πωλήθηκαν.

7.10.      Δικαίωμα επιστροφής του εμπορεύματος έχουν μόνο οι καταναλωτές, με βάση το νόμο περί προστασίας των καταναλωτών και σε περίπτωση που το εμπόρευμα διατηρεί εμπορικό χαρακτήρα και συνοδεύεται από τις συνοδευτικές συσκευασίες, ετικέτες και barcode.

7.11.      Σε περίπτωση που τα παραγγελθέντα και προπληρωμένα Προϊόντα ή/και Υπηρεσίες από τον Πελάτη δεν μπορούν να παραδοθούν / παρασχεθούν από τον Πωλητή, ο τελευταίος θα ενημερώσει τον Πελάτη και θα επιστρέψει στον Λογαριασμό του Πελάτη τα ήδη καταβληθέντα Προϊόντα ή/και Υπηρεσίες , στο διάστημα 7 (επτά) ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ο Πωλητής διαπίστωσε το γεγονός αυτό ή από την ημερομηνία κατά την οποία ο αγοραστής εξέφρασε ρητά τη βούλησή του να τερματίσει τη Σύμβαση.

 

 1. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΤΕΙΣ

8.1.      Καμία πλευρά (του αγοραστή ή του πωλητή) δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών του σε περίπτωση ανωτέρας βίας. Η ανωτέρα βία είναι ένα απρόβλεπτο γεγονός πέρα από τον έλεγχο του αγοραστή και του πωλητή, το οποίο δεν μπορεί να αποφευχθεί.

8.2.      Εάν εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία της εκδήλωσης, δεν λυθεί το πρόβλημα, οποιοδήποτε από τα μέρη έχει το δικαίωμα να ενημερώσει τον αντισυμβαλλόμενο που καταγγέλλει τη σύμβαση, χωρίς να οφείλει την αποζημίωση για τυχόν ζημίες.