Παρακαλώ περιμένετε!

Γίνεται έλεγχος στην διαθεσιμότητα.

Αγαπητοί πελάτες,

σας ενημερώνουμε ότι για να βελτιωθεί η υπηρεσία, οι εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις που πραγματοποιούνται στο τηλεφωνικό κέντρο (2111989555) μπορεί και να καταγράφονται. 

Τμήμα πωλήσεων

Αριθμός τηλεφώνου: 2111989555

E-mail: sales@woomie.gr

Τεχνικό τμήμα

E-mail: sales@woomie.gr

Για εταιρικούς πελάτες

E-mail: sales@woomie.gr